Beatrice Helgheim

fagmedarbeider

Beatrice Helgheim har skrevet 8 artikler

Nylig aktivitet

  1. leddfrukt: Send til godkjenning 11. april 2021
  2. bærkongle: Send til godkjenning 11. april 2021
  3. fruktstand: Send til godkjenning 11. april 2021
  4. leddskulpe: Send til godkjenning 11. april 2021
All aktivitet

Biografi

Jeg er tidligere plantevitenskapstudent. Jeg er interessert i nytten av planter for mennesker. Jeg har brukt mye tid på å lese i norske floraer, på å lære meg arter og på å samle informasjon om etnobotanikk og planters innholdsstoffer.