Beatrice Helgheim

fagmedarbeider

Beatrice Helgheim har skrevet 42 artikler

Nylig aktivitet

  1. frøhvite: Send til godkjenning 27. juni 2021
  2. bittermandel: Send til godkjenning 22. juni 2021
  3. albedoskall: Send til godkjenning 22. juni 2021
  4. elefantlus: Send til godkjenning 22. juni 2021
All aktivitet

Biografi

Jeg er tidligere plantevitenskapstudent. Jeg er interessert i nytten av planter for mennesker. Jeg har brukt mye tid på å lese i norske floraer, på å lære meg arter og på å samle informasjon om etnobotanikk og planters innholdsstoffer.