Beatrice Helgheim

fagmedarbeider

Beatrice Helgheim har skrevet 191 artikler

Nylig aktivitet

  1. frukt: kommentert 27. desember 2021
  2. skiveblomster: kommentert 5. februar 2021
  3. frukttrær: kommentert 26. november 2020
  4. blomsterstand: kommentert 17. november 2020
All aktivitet

Biografi

Jeg er tidligere plantevitenskapstudent. Jeg er interessert i nytten av planter for mennesker. Jeg har brukt mye tid på å lese i norske floraer, på å lære meg arter og på å samle informasjon om etnobotanikk og planters innholdsstoffer.