Beatrice Helgheim

fagmedarbeider

Beatrice Helgheim har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

  1. ranke: Send til godkjenning 6. desember 2020
  2. nektarier: Send til godkjenning 6. desember 2020
  3. ranke: Send til godkjenning 6. desember 2020
  4. skiveblomster: Send til godkjenning 6. desember 2020
All aktivitet

Biografi

Jeg er tidligere plantevitenskapstudent. Jeg er interessert i nytten av planter for mennesker. Jeg har brukt mye tid på å lese i norske floraer, på å lære meg arter og på å samle informasjon om etnobotanikk og planters innholdsstoffer.