Eva Hadler Vihovde

fagansvarlig, OsloMet

Eva Hadler Vihovde har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. dataprogram: godkjente et endringsforslag 16. desember 2022
  2. dataprogram: godkjente et endringsforslag 16. desember 2022
  3. PHP: godkjente et endringsforslag 24. mars 2022
  4. pseudokode: godkjente et endringsforslag 28. februar 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Programmering 56
  2. Programmeringsspråk 26

Biografi

Eva Hadler Vihovde (f. 1956) er førstelektor ved Institutt for Informasjonsteknologi ved OsloMet – storbyuniversitetet, hvor hun siden 1992 har undervist i programmering og programmeringsrelaterte fag, kunstig intelligens og diskret matematikk. Hun er også ansatt i 20 prosent stilling ved Universitetet i Oslo, der hun siden 2017 har undervist i «Testing av programvare» ved Institutt for Informatikk. Vihovde er utdannet informatiker fra Universitetet Oslo og tok Cand.Scient-graden (1989) innen Programverifikasjon med professor Ole-Johan Dahl som veileder. Vihovde er i tillegg utdannet faglærer i musikk fra Norges Musikkhøgskole (1979).  I 2021 ble hun tildelt status som merittert underviser ved OsloMet, og samme år mottok hun, sammen med Harald H. Soleng, Universitetsforlagets pris for beste lærebokidè.