Eva Hadler Vihovde

fagansvarlig, OsloMet

Nylig aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Programmering 57
  2. Programmeringsspråk 25

Biografi

Eva Hadler Vihovde (f. 1956) er førstelektor ved Institutt for Informasjonsteknologi ved OsloMet – storbyuniversitetet, hvor hun siden 1992 har undervist i programmering og programmeringsrelaterte fag, kunstig intelligens og diskret matematikk. Hun er også ansatt i 20 prosent stilling ved Universitetet i Oslo, der hun siden 2017 har undervist i «Testing av programvare» ved Institutt for Informatikk. Vihovde er utdannet informatiker fra Universitetet Oslo og tok Cand.Scient-graden (1989) innen Programverifikasjon med professor Ole-Johan Dahl som veileder. Vihovde er i tillegg utdannet faglærer i musikk fra Norges Musikkhøgskole (1979).