Hårek Haugerud

Førsteamanuensis i informatikk, fagansvarlig, OsloMet

Nylig aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Operativ- og filsystemer 24

Biografi

Hårek Haugerud (f. 1965) er førsteammanuensis ved institutt for informasjonsteknologi ved OsloMet  – storbyuniversitetet, hvor han siden 1998 har undervist i operativsystemer på bachelornivå og underviser nå også i skytjenester på masternivå. Han har tidligere også undervist i datamaskinarkitektur og datasikkerhet. Han er utdannet fysiker med doktorgrad i teoretisk fysikk fra Fysisk Institutt, Universtitetet i Oslo (1996).