Torgeir Opeland Røthe

førsteamanuensis i kvartærgeologi, fagansvarlig, Høgskulen på Vestlandet

Torgeir Opeland Røthe har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. dal: oppdatert 21. desember 2022
  2. dal: oppdatert 21. desember 2022
  3. dal: oppdatert 21. desember 2022
  4. dal: oppdatert 21. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Geomorfologi 121

Biografi

Torgeir Opeland Røthe, f.1988 frå Leikanger, er førsteamanuensis innan kvartærgeologi ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal.

Røthe har utdanning frå Universitetet i Bergen, der han i 2013 fullførte mastergrad i kvartærgeologi og paleoklima og i 2019 disputerte for si doktorgradsavhandling. I arbeidet sitt har han i all hovudsak studert korleis landskap endrar seg over tid, og har felterfaring frå Noreg, Sverige, Bjørnøya, Svalbard og Grønland. I doktorgradsarbeidet hans studerte han korleis brear på Svalbard har endra seg over tid, katestrofetapningar frå bre på Folgefonna og skred i Nordland. 

Røthe har fagansvar for geomorfologi frå 2020. 

E-post: torgeir.opeland.rothe@hvl.no