Torgeir Opeland Røthe

Førsteamanuensis i kvartærgeologi, fagansvarlig, Høgskulen på Vestlandet

Torgeir Opeland Røthe har skrevet 5 artikler og har vært fagkonsulent for 16 artikler

Nylig aktivitet

  1. abrasjon: oppdaterte bilde 3. april 2024
  2. løss: godkjente et endringsforslag 8. mars 2024
  3. solifluksjon: godkjente et endringsforslag 11. oktober 2023
  4. denudasjon: godkjente et endringsforslag 11. oktober 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Geomorfologi 112

Biografi

Torgeir Opeland Røthe, f.1988 frå Leikanger, er førsteamanuensis innan kvartærgeologi ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal.

Røthe har utdanning frå Universitetet i Bergen, der han i 2013 fullførte mastergrad i kvartærgeologi og paleoklima og i 2019 disputerte for si doktorgradsavhandling. I arbeidet sitt har han i all hovudsak studert korleis landskap endrar seg over tid, og har felterfaring frå Noreg, Sverige, Bjørnøya, Svalbard og Grønland. I doktorgradsarbeidet hans studerte han korleis brear på Svalbard har endra seg over tid, katestrofetapningar frå bre på Folgefonna og skred i Nordland. 

Røthe har fagansvar for geomorfologi frå 2020. 

E-post: torgeir.opeland.rothe@hvl.no