Torgeir Opeland Røthe

førsteamanuensis i kvartærgeologi, fagansvarlig, Høgskulen på Vestlandet

Nylig aktivitet

  1. drumlin: oppdatert 17. august 2021
  2. stadial: oppdatert 28. juni 2021
  3. kroksjø: redigerte og publiserte et endringsforslag 4. februar 2021
  4. isostasi: oppdatert 6. januar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Geomorfologi 155

Biografi

Torgeir Opeland Røthe, f.1988 frå Leikanger, er førsteamanuensis innan kvartærgeologi ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal.

Røthe har utdanning frå Universitetet i Bergen, der han i 2013 fullførte mastergrad i kvartærgeologi og paleoklima og i 2019 disputerte for si doktorgradsavhandling. I arbeidet sitt har han i all hovudsak studert korleis landskap endrar seg over tid, og har felterfaring frå Noreg, Sverige, Bjørnøya, Svalbard og Grønland. I doktorgradsarbeidet hans studerte han korleis brear på Svalbard har endra seg over tid, katestrofetapningar frå bre på Folgefonna og skred i Nordland. 

Røthe har fagansvar for geomorfologi frå 2020. 

E-post: torgeir.opeland.rothe@hvl.no