Øyvind Stranna Larsen

Cand agric, fagansvarlig

Øyvind Stranna Larsen har skrevet 7 artikler

Nylig aktivitet

  1. bonitering: Send til godkjenning 24. november 2020
  2. bonitering: Send til godkjenning 24. november 2020
  3. bonitering: Send til godkjenning 24. november 2020
  4. hogstklasser: oppdatert 15. november 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Hogstformer 14

Biografi

Øyvind Stranna Larsen har utdanning fra det som tidligere het Norges Landbrukshøgskole, nå Universitetet for miljø og biovitenskap. Han studerte der Naturforvaltning og Skogbruk. Etter avsluttet studium har han bl.a.  arbeidet  som skogbrukslærer ved Buskerud landbruksskole og som rektor ved daværende Statens skogskole Osen. Stranna Larsen har også arbeidet som fagsjef for Norsk Ved, Forum for vedprodsenter. Et interesseforum for næringsdrivende vedprodusenter. Han arbeider nå som freelance med fotografering og artikkelskriving.