Øyvind Stranna Larsen

Cand agric, fagansvarlig

Øyvind Stranna Larsen har skrevet 10 artikler

Nylig aktivitet

  1. tyri: godkjente et endringsforslag 14. august 2021
  2. ved: Send til godkjenning 2. juli 2021
  3. malmfuru: oppdatert 13. juni 2021
  4. malmfuru: oppdatert 13. juni 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Hogstformer 14
  2. Trevirke 73

Biografi

Øyvind Stranna Larsen har utdanning fra det som tidligere het Norges Landbrukshøgskole, nå Universitetet for miljø og biovitenskap. Han studerte der Naturforvaltning og Skogbruk. Etter avsluttet studium har han bl.a.  arbeidet  som skogbrukslærer ved Buskerud landbruksskole og som rektor ved daværende Statens skogskole Osen. Stranna Larsen har også arbeidet som fagsjef for Norsk Ved, Forum for vedprodsenter. Et interesseforum for næringsdrivende vedprodusenter. Han arbeider nå som freelance med fotografering og artikkelskriving.