Sverre Richard Knutsen

Professor emeritus, fagansvarlig, Handelshøyskolen BI

Sverre Richard Knutsen har skrevet 7 artikler

Nylig aktivitet

  1. Den norske Creditbank: publiserte bildeforslaget 14. juli 2024
  2. Christiania Sparebank: publiserte bildeforslaget 14. juli 2024
  3. Christiania Sparebank: publiserte bildeforslaget 14. juli 2024
  4. Christiania Bank og Kreditkasse: publiserte bildeforslaget 14. juli 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Bank- og forsikringshistorie 54
  2. Internasjonale bank- og forsikringsbedrifter 33
  3. Norske bank- og forsikringsbedrifter 31
  4. Tidligere norske bank- og forsikringsbedrifter 32

Biografi

Professor emeritus Handelshøyskolen BI, Dr. philos, økonomisk historie.