Sverre Richard Knutsen

Professor emeritus, fagansvarlig, Handelshøyskolen BI

Sverre Richard Knutsen har skrevet 7 artikler

Nylig aktivitet

  1. Danske Bank: godkjente et endringsforslag 1. februar 2024
  2. Tryg A/S: godkjente et endringsforslag 1. februar 2024
  3. Gjensidige Forsikring: godkjente et endringsforslag 23. mars 2023
  4. begravelseskasse: redigerte og publiserte et endringsforslag 9. september 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Bank- og forsikringshistorie 54
  2. Internasjonale bank- og forsikringsbedrifter 33
  3. Norske bank- og forsikringsbedrifter 31
  4. Tidligere norske bank- og forsikringsbedrifter 32

Biografi

Professor emeritus Handelshøyskolen BI, Dr. philos, økonomisk historie.