Dag Steinar Thelle

Professor emeritus i epidemiologi, fagansvarlig

Dag Steinar Thelle har skrevet 16 artikler

Nylig aktivitet

  1. mendelsk randomisering: publisert 22. mars 2024
  2. Epidemiologi: oppdatert 24. november 2023
  3. dødsårsaker: oppdatert 20. november 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Epidemiologi og folkehelse 59

Biografi

Født i Oslo (1942). Medisinsk embetseksamen 1966 i Bergen.Fra 1966-72 bosatt i Narvik og Ankenes, distrikt- og senere sykehuslege, indremedisin og en smule psykiatri.

1973-1989 Universitetet i Tromsø, universitetslektor,  sykehuslege, og senere professor i forebyggende medisin.Forskningsoppgaver: Ansvarlig Tromsøundersøkelsene i Tromsø (1974-1989), se http://unikard.org/tromso-undersokelsen/

Dr.med. Universitetet i Tromsø 1979.

Honorary lecturer Royal Free Hospital, London 1981-82. Knyttet til British Regional Heart Study.

1989-93 Professor i epidemiologi ved Nordic School of Public Health, Gøteborg

1993-99 Professor i epidemiologi ved Universitetet i Oslo, UiO.

1999-2006 Professor og overlege ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Universitet (forebyggende kardiologi og epidemiologi) GU

2006-12 Professor i epidemiologi ved Universitetet i Oslo, Avd. for biostatistikk

Nåværende stilling: professor emeritus ved UiO og GU.

2014-18 Leder av sentralstyret i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Forskningsinteresser:

Hjerte- og karsykdommene og andre kroniske folkesykdommers utbredelse i befolkningen, årsaksfaktorer og forebyggende tiltak. Det strekker seg fra levevaner, sosiale forhold til genetiske faktorer, og spesielt samspillet mellom genetikk og ytre forhold. Blant nye i Tromsø funn var bl.a. erkjennelsen av HDL-kolesterol som en viktig beskyttende faktor mot koronar hjertesykdom, ulike effekter av kaffe på blod-fetter, betydningen av omega-3 fettsyrer og blodtrykk, samt fysisk aktivitet og kreftsykdommer. Arbeidene omfatter også Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO) i 2000-2001, med over 18 000 individer, og INTERGENE-programmet i vest- Sverige. Det siste er rettet mot samspillet mellom gener og livsstil for risiko for hjerte- og karsykdommer. Andre aktuelle prosjekter er langvarig trening og risiko for hjerteflimmer, samt visse gener og demens. 

Internasjonalt engasjement, se: http://www.epi.umn.edu/cvdepi/bio-sketch/thelle-dag-s/

Vitenskapelig produksjon:

Ca 250 vitenskapelig artikler innen de temaer som er angitt under forskningsinteresser.

Bøker:

Innføring i epidemiologi, Cappelen 1998, tredje opplag 2008.

Kaotiske hjerter, Dag S Thelle, Maja-Lisa Løchen, Atrieflimmer en moderne epidemi, Gyldendal 2010

Epidemiology, a basis for public health and disease prevention, Gyldendal 2015. 

Medforfatter på flere lærebøker innen epidemiologiske forskningsmetoder 

Skjønnlitteratur:

Møter mellom mennesker, (novellesamling) Kolofon forlag 2013.