Erik Strand

fagmedarbeider, Universitetet i Oslo

Nylig aktivitet

  1. Mário Raul de Morais Andrade: Send til godkjenning 12. oktober 2020
  2. Mário Raul de Morais Andrade: Send til godkjenning 12. oktober 2020
  3. Ignácio de Loyola Brandão: Send til godkjenning 12. oktober 2020
  4. Ignácio de Loyola Brandão: Send til godkjenning 12. oktober 2020
All aktivitet

Biografi

Født i Drammen 14. mai 1970.

Bachelorgrad i kultur og samfunn fra UiO og praksistudent hos SNL høsten 2020 i forbindelse med gjennomføring av masterstudier i europeiske språk (spansk). Mastergraden er innenfor fagområdet spansk språk og kultur - og vil dreie seg om ulike språk og kulturidentiteter i dagens Spania.

Arbeider for tiden som lærer ved Stranda Ungdomsskule, og underviser i spansk, samfunnsfag, krle og programmering.

Har sitt andre hjem på mandelgård i Spania, der han startet vinproduksjon i 2010 - og er utdannet sommelier.