Trine Kaland

Trine Kaland har skrevet 15 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Undervisar naturfag  på Nysæter ungdomsskule, Stord. 

Utdanna seg som lærar i praktiske og estetiske fag 2001-2008. Studerte naturfag på høgskulen i 2006-2007.  Studert  nokre emner innan organisk kjemi på UIO og naturfag-1 på UIB.

Trine fokuserer på å bruke enkle formuleringar og eit enkelt språk. Dette gjer ho for at majoriteten skal forstå det faglege innhaldet betre og tileigne seg ny kunnskap.

Naturfag er alt og finst i alt.