Halvor Hegna Ingvaldsen

tidligere fagmedarbeider

Halvor Hegna Ingvaldsen har skrevet 6 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Bidrar med forskningsassistanse til de vitenskapelige ansatte ved institutt for kriminologi og rettssosiologi. Skriver på pågående masterprosjekt.

Bachelorgrad i statsvitenskap fra Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU), samt årsstudium i historie. Bachelograd i kriminologi fra Universitetet i Oslo. Faglige hovedinteresse er polisiær virksomhet, innvandring og kriminalitet og Nærpolitireformen.