Bjørn Pedersen

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Bjørn Pedersen har skrevet 693 artikler

Nylig aktivitet

 1. titan: oppdatert 18. juni 2017
 2. titan: oppdatert 18. juni 2017
 3. titan: oppdatert 18. juni 2017
 4. titan: oppdatert 17. juni 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 7 kategorier:

 1. Fysikalsk kjemi 134
 2. Grunnstoffer, stabile 108
 3. Kjemi 638
 4. Kjemiens historie 104
 5. Kunstgjødselproduksjon 5
 6. Uorganisk kjemi 808
 7. Varme- og stofflære 365

Biografi

norsk kjemiker; utdannet ved UiO, cand. real. 1958 og dr.philos. 1964. Han var ansatt som stipendiat UiO 1955-58, research asociate in physics at Cornell University 1959-60; fra 1960 forsker og fra 1968 forskningssjef ved Sentralinstitutt for industriell forskning (SI nå SINTEF) til 1979; 1970-78 professor II i spinnspektroskopi ved Universitetet i Oslo; 1979-2003 professor i kjemi samme sted. Han ble æresdoktor ved Uppsala universitet i 1989.

Han deltok aktivt som valgt leder både på institutt, fakultet og kollegienivå og spilte en sentral rolle i innføring av nye grader i realfagstudiet: cand. scient. og dr. scient i 1979 (i 2003 erstattet med master- og ph.d-graden). 

På SI ledet han landets første laboratorium for NMR-spektroskopi og som professor underviste han i NMR-spektroskopi til 2003. Hans forskningsområde var studiet av struktur og dynamikk i faste stoffer som salthydrater, metallhydrider og polymerer. Han underviste i begynnerkurset i kjemi i tolv å og har utgitt læreboken Generell kjemi. Han er medforfatter i læreverket Kjemien stemmer som brukes i den videregående skole i dag. Han har også utgitt en tabell og formelsamling, KjemiData , som kom i 2. utgave i 2010. 

I de senere år har han konsentrert seg om studier av kjemiens historie i Norge og skrevet flere artikler og bøker om den. I 2004 tok han initiativ til etablering av NKS faggruppe for kjemiens historie (FKH) som han siden har ledet. I 2015 ble han æresmedlem i NKS.

For publikasjoner se hans hjemmeside på Universitetet i Oslo.