Bjørn Pedersen

Professor emeritus, tidligere fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Bjørn Pedersen har skrevet 919 artikler

Nylig aktivitet

  1. Einar Uggerud: oppdatert 10. mars 2022
  2. Odd Hassel: oppdatert 3. mars 2022
  3. Odd Hassel: oppdatert 3. mars 2022
  4. Trygve Helgaker: oppdatert 5. oktober 2021
All aktivitet

Biografi

Bjørn Pedersen (1933–2024) var en norsk kjemiker/fysiker.

Han tok eksamen artium på reallinjen ved Ris skole i Oslo i 1951 og startet samme år på realfagstudiet. Den gang var ikke fagene splittet opp i emner, og det var bare to universiteter i Norge: ett i Oslo og ett i Bergen.

Han studerte kjemi ved UiO 1951-53, 56-58, matematikk ved UiB 1953-54, fysikk ved UiO 1954-56 og Cornell University 59-60. Han tok mastergraden (cand. real. hovedfag kjemi) i 1958 ved UiO. 1955-56 avtjente han verneplikten på Toksikologiavdelingen ved Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller. Han tok doktorgraden (dr.philos.) i 1964 ved UiO.

Han var ansatt som stipendiat UiO 1956-59, research asociate i fysikk ved Cornell University 1959-60; fra 1960 forsker ved fysikkavdelingen og fra 1968 forskningssjef for avdelingen for fysikalsk og organisk kjemi ved Sentralinstitutt for industriell forskning (SI nå SINTEF) til 1979; 1970-78 var han også professor II i spinnspektroskopi ved UiO; 1979-2003 heltid professor i kjemi samme sted. Etter 2003 professor em. ved Skolelaboratoriet i kjemi ved Kjemisk institutt UiO.

Ved UiO deltok han aktivt som valgt leder både på institutt, fakultet og kollegienivå og spilte en sentral rolle i innføring av nye grader i realfagstudiet: cand. scient. og dr. scient i 1979 (i 2003 erstattet med master- og ph.d-graden). Han var prorektor ved UiO i fire år 1985-88.

På SI ledet han landets første laboratorium for NMR-og EPR-spektroskopi og som professor underviste han i NMR-spektroskopi til 2003. Hans forskningsområde var studiet av struktur og dynamikk i faste stoffer som salthydrater, metallhydrider og polymerer. Han underviste i begynnerkurset i kjemi i tolv å og har utgitt læreboken Generell kjemi. Han er medforfatter i læreverket Kjemien stemmer som har vært brukt i den videregående skole fra 1996. Han har også utgitt en tabell og formelsamling, KjemiData , som kom i 2. utgave i 2010. 

Fra 2003 konsentrerte han seg om studier av kjemiens historie i Norge og skrev flere artikler og bøker om den. I 2004 tok han initiativ til etablering av Norsk Kjemisk Selskaps faggruppe for kjemiens historie (FKH).

Han ble æresdoktor ved Uppsala universitet i 1989 og medlem av Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala. I 2015 ble han æresmedlem i Norsk Kjemisk Selskap.

For liste over hans publikasjoner se hans hjemmeside på Universitetet i Oslo.