Ole Martin Rønning

Ole Martin Rønning har skrevet 8 artikler

Nylig aktivitet

  1. Laksefjorden: oppdatert 22. november 2013
All aktivitet

Biografi

Ole Martin Rønning er Ph.D. i historie og daglig leder av Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek i Oslo. Rønning arbeider med den norske og internasjonale kommunistiske bevegelsen samt arbeiderbevegelsens historie i Norge og Skandinavia.