Ole Martin Rønning

Ole Martin Rønning har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. Stalingrad: Send til godkjenning 21. juli 2020
  2. partisan: Send til godkjenning 21. juli 2020
All aktivitet

Biografi

Ole Martin Rønning er Ph.D. i historie og daglig leder av Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek i Oslo. Rønning arbeider med den norske og internasjonale kommunistiske bevegelsen samt arbeiderbevegelsens historie i Norge og Skandinavia.