Runald Walter Meyer

førstelektor produktutvikling, fagansvarlig, Høgskulen på Vestlandet

Runald Walter Meyer har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. bøyemoment - mekanikk: oppdatert 1. juni 2021
  2. kapasitet - teknikk: Send til godkjenning 30. april 2021
  3. nyttelast - byggteknikk: oppdatert 26. april 2021
  4. Konstruksjonsmetodikk: publisert 5. mars 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Konstruksjonsteknikk 56

Biografi

Runald Walter Meyer er førstelektor produktutvikling ved Institutt for Maskin- Marinfag, Høgskulen på Vestlandet, Haugesund, der han har vært ansatt siden 2012. Han arbeider med fluiddynamikk, konstruksjonsmetodikk og utvikling av pedagogiske modeller i ingeniør utdanningen. Fluiddynamiske modeller (random walk modeller) og video scribing er en viktig del av forskningen. Han har 25 års industri erfaring, 18 år selvstendig i produktutvikling, teknisk beregning og fluiddynamikk.