Runald Walter Meyer

Førstelektor i produktutvikling, fagansvarlig, Høgskulen på Vestlandet

Runald Walter Meyer har skrevet 13 artikler

Nylig aktivitet

  1. konstruksjonstegning: oppdatert 1. desember 2023
  2. pasning - konstruksjonsteknikk: oppdatert 29. august 2023
  3. bæreevne - belastningståleevne: oppdatert 29. august 2023
  4. reisverk: godkjente et endringsforslag 10. august 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Konstruksjonsteknikk 62

Biografi

Runald Walter Meyer er førstelektor produktutvikling ved Institutt for Maskin- Marinfag, Høgskulen på Vestlandet, Haugesund, der han har vært ansatt siden 2012. Han arbeider med fluiddynamikk, konstruksjonsmetodikk og utvikling av pedagogiske modeller i ingeniør utdanningen. Fluiddynamiske modeller (random walk modeller) og video scribing er en viktig del av forskningen. Han har 25 års industri erfaring, 18 år selvstendig i produktutvikling, teknisk beregning og fluiddynamikk.