Trond Simensen

Trond Simensen har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Trond Simensen (født 1976) har doktorgrad (PhD) i biologi fra det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo (2021), med spesialisering innenfor landskapsøkologi og naturgeografiske analyser. Han har vært tilknyttet Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo som forsker siden 2016, og han har vært gjesteforsker ved ‘Department of Integrative Biology’ ved Universitetet i Madison-Wisconsin, USA (2019). Han er opprinnelig utdannet landskapsarkitekt (Cand. agric.) fra Norges landbrukshøgskole (2001). Simensen har arbeidet med arealplanlegging og miljørådgivning i privat konsulentvirksomhet (2001–2011). Siden 2011 har han vært ansatt i Miljødirektoratet, hvor han arbeider med naturforvaltning, geografiske analyser og spørsmål knyttet til miljøhensyn i arealplanlegging.