Roger Birkeland

fagansvarlig, NTNU

Roger Birkeland har skrevet 59 artikler

Nylig aktivitet

  1. NorSat-serien: oppdatert 29. april 2021
  2. NorSat-serien: oppdatert 29. april 2021
  3. NorSat-serien: oppdatert 29. april 2021
  4. norske satellittar: oppdatert 29. april 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Jordobservasjon 45
  2. Raketter 81
  3. Romteknikk 39
  4. Satellitter og baner 83
  5. Satellittkommunikasjon 45

Biografi

Roger Birkeland er post.doc ved NTNU og jobbar der med romteknologi og småsatellittar. Han har doktorgrad i satellittkommunikasjon (NTNU, 2019). Interessefeltet er bruk av småsatellittar for jordobservasjon og for kommunikasjon, i houvudsak med eit maritimet og arktisk fokus. Har vore med på oppstart og oppbygging av NTNU Small Satellite Lab, og tidlegare starta og leda studentsatellittaktivitetane ved NTNU.