Roger Birkeland

fagansvarlig, NTNU

Roger Birkeland har skrevet 16 artikler

Nylig aktivitet

  1. ATS - satellittserie: kommentert 15. juli 2020
  2. Envisat: Send til godkjenning 15. juli 2020
  3. Astra: oppdatert 12. juli 2020
  4. Envisat: Send til godkjenning 12. juli 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Romteknikk 38
  2. Satellitter og baner 83
  3. Satellittkommunikasjon 49

Biografi

Roger Birkeland er post.doc NTNU og jobbar der med romteknologi og småsatellittar. Han har doktorgrad i satellittkommunikasjon (NTNU, 2019). Interessefeltet er bruk av småsatellittar for jordobservasjon og for kommunikasjon, i houvudsak med eit maritimet og arktisk fokus. Har vore med på oppstart og oppbygging av NTNU Small Satellite Lab, og tidlegare starta og leda studentsatellittaktivitetane ved NTNU.