Roger Birkeland

fagansvarlig, NTNU

Roger Birkeland har skrevet 35 artikler

Nylig aktivitet

  1. Diamant - bæreraketter: oppdatert 15. november 2020
  2. Ariane - bæreraketter: oppdatert 15. november 2020
  3. SORCE: oppdatert 15. november 2020
  4. SORCE: oppdatert 15. november 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Jordobservasjon 37
  2. Raketter 80
  3. Romteknikk 39
  4. Satellitter og baner 83
  5. Satellittkommunikasjon 45

Biografi

Roger Birkeland er post.doc ved NTNU og jobbar der med romteknologi og småsatellittar. Han har doktorgrad i satellittkommunikasjon (NTNU, 2019). Interessefeltet er bruk av småsatellittar for jordobservasjon og for kommunikasjon, i houvudsak med eit maritimet og arktisk fokus. Har vore med på oppstart og oppbygging av NTNU Small Satellite Lab, og tidlegare starta og leda studentsatellittaktivitetane ved NTNU.