Roger Birkeland

Forskar, fagansvarlig, NTNU

Roger Birkeland har skrevet 82 artikler

Nylig aktivitet

  1. ablasjon - teknikk: oppdaterte bilde 5. september 2023
  2. varmeskjold: oppdaterte bilde 5. september 2023
  3. NorSat-serien: oppdatert 27. juni 2023
  4. AISSat: oppdatert 4. februar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Jordobservasjon 45
  2. Raketter 81
  3. Romteknikk 40
  4. Satellitter og baner 82
  5. Satellittkommunikasjon 47

Biografi

Roger Birkeland er forskar ved NTNU og jobbar der med romteknologi og utvikling og bruk av småsatellittar. Han har doktorgrad i satellittkommunikasjon (NTNU, 2019). Interessefeltet er bruk av småsatellittar for jordobservasjon og for kommunikasjon, i houvudsak med eit maritimet og arktisk fokus. Har vore med på oppstart og oppbygging av NTNU Small Satellite Lab, og tidlegare starta og leda studentsatellittaktivitetane ved NTNU.