Roger Birkeland

Forskar, fagansvarlig, NTNU

Roger Birkeland har skrevet 80 artikler

Nylig aktivitet

  1. AISSat: oppdatert 4. februar 2023
  2. norske satellittar: oppdatert 4. februar 2023
  3. norske satellittar: oppdatert 5. januar 2023
  4. norske satellittar: oppdatert 5. januar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Jordobservasjon 45
  2. Raketter 81
  3. Romteknikk 40
  4. Satellitter og baner 82
  5. Satellittkommunikasjon 46

Biografi

Roger Birkeland er forskar ved NTNU og jobbar der med romteknologi og utvikling og bruk av småsatellittar. Han har doktorgrad i satellittkommunikasjon (NTNU, 2019). Interessefeltet er bruk av småsatellittar for jordobservasjon og for kommunikasjon, i houvudsak med eit maritimet og arktisk fokus. Har vore med på oppstart og oppbygging av NTNU Small Satellite Lab, og tidlegare starta og leda studentsatellittaktivitetane ved NTNU.