Roger Birkeland

fagansvarlig, NTNU

Roger Birkeland har skrevet 63 artikler

Nylig aktivitet

  1. Sputnik: oppdatert 19. november 2021
  2. Sputnik: oppdatert 17. november 2021
  3. Sputnik: oppdatert 17. november 2021
  4. Landsat: oppdatert 23. oktober 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Jordobservasjon 45
  2. Raketter 80
  3. Romteknikk 39
  4. Satellitter og baner 83
  5. Satellittkommunikasjon 45

Biografi

Roger Birkeland er forskar ved NTNU og jobbar der med romteknologi og utvikling og bruk av småsatellittar. Han har doktorgrad i satellittkommunikasjon (NTNU, 2019). Interessefeltet er bruk av småsatellittar for jordobservasjon og for kommunikasjon, i houvudsak med eit maritimet og arktisk fokus. Har vore med på oppstart og oppbygging av NTNU Small Satellite Lab, og tidlegare starta og leda studentsatellittaktivitetane ved NTNU.