Nora S. Eggen

Førstelektor, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Nora S. Eggen har skrevet 23 artikler og har vært fagkonsulent for 12 artikler

Nylig aktivitet

  1. Rabia al-Adawiya: oppdatert 8. juni 2024
  2. Rabi'a al-Adawiya: godkjente et endringsforslag 8. juni 2024
  3. Rabi'a al-Adawiya: godkjente et endringsforslag 8. juni 2024
  4. Ali - muslimsk kalif: godkjente et endringsforslag 8. juni 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Biografier i islam 43
  2. Tekster i islam 20

Biografi