Kristoffer Almås

fagansvarlig

Kristoffer Almås har skrevet 11 artikler

Nylig aktivitet

  1. tympanon - pauke: godkjente et endringsforslag 27. november 2020
  2. tamtam - gong: godkjente et endringsforslag 27. november 2020
  3. tamburin - slaginstrument: godkjente et endringsforslag 27. november 2020
  4. tambur - tromme: godkjente et endringsforslag 27. november 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Slagverkinstrumenter 37

Biografi

Almås kommer opprinnelig fra Mosjøen i Nordland og har en mastergrad fra Norges Musikkhøgskole hvor han også tok sin bachelor, i tillegg har han studert ved Syd-dansk Musikkonservatorium. Før han begynte på sine utøvende studier tok han noen år med Musikkvitenskap og studier i musikkteknologi og studioarbeid. Han er tidligere stipendiat i Oslo Filharmoniske Orkester og var før dette praktikant i Stavanger Symfoniorkester. Ellers har han freelancet i mange av landets profesjonelle ensembler fra det Norske Blåseensemblet til MiN-ensemblet, og i samtlige norske symfoniorkestre.