Kristoffer Almås

fagansvarlig

Kristoffer Almås har skrevet 19 artikler

Nylig aktivitet

  1. elektrisk orgel - el-orgel: oppdatert 26. desember 2023
  2. elektrisk orgel - el-orgel: oppdatert 26. desember 2023
  3. elektrisk orgel - el-orgel: oppdatert 26. desember 2023
  4. elektrisk orgel - el-orgel: oppdatert 26. desember 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Elektriske musikkinstrumenter 7
  2. Slagverkinstrumenter 37

Biografi

Almås kommer opprinnelig fra Mosjøen i Nordland og har en mastergrad fra Norges Musikkhøgskole hvor han også tok sin bachelor, i tillegg har han studert ved Syd-dansk Musikkonservatorium. Før han begynte på sine utøvende studier tok han noen år med Musikkvitenskap og studier i musikkteknologi og studioarbeid. Han er tidligere stipendiat i Oslo Filharmoniske Orkester og var før dette praktikant i Stavanger Symfoniorkester. Ellers har han freelancet i mange av landets profesjonelle ensembler fra det Norske Blåseensemblet til MiN-ensemblet, og i samtlige norske symfoniorkestre.