Henrik Baumann

Bachelor i biovitenskap, fagmedarbeider, Universitetet i Oslo

Henrik Baumann har skrevet 33 artikler

Nylig aktivitet

  1. hornsikade: kommentert 15. november 2020
All aktivitet

Biografi

Henrik Baumann har bachelor i biovitenskap, og er underveis i masterstudie i klinisk ernæring på UiO.