Vinjar Fønnebø

Professor, tidligere fagansvarlig, UiT Norges arktiske universitet

Nylig aktivitet

  1. celleterapi: godkjente et endringsforslag 12. januar 2022
All aktivitet

Biografi

Vinjar Fønnebø, (f. 1952) er professor i forebyggende medisin og instituttleder ved Institutt for Samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet. Fra august 2000 og fram til 1. april 2020 var han direktør for Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin. 

Vinjar Fønnebøs forskningsinteresser har hovedsakelig vært innen epidemiologi og alternativ behandling. Hans mest siterte artikkel er Researching complementary and alternative treatments–the gatekeepers are not at home.

Vinjar Fønnebø har vært fagansvarlig for alternativ behandling på snl.no siden 2020. Han kan kontaktes på e-post: Vinjar.Fonnebo@uit.no.

Mer informasjon om Vinjar Fønnebø finner du på hans hjemmeside på uit.no. Der finner du også link til hans forskningsarbeider registrert i Cristin.