Knut Olaf Sunde

fagansvarlig

Knut Olaf Sunde har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. Asbjørn Blokkum Flø: oppdatert 23. november 2022
  2. Natasha Barrett: oppdatert 31. august 2022
  3. lydlandskap: godkjente et endringsforslag 16. august 2022
  4. Natasha Barrett: oppdaterte bilde 8. april 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Lydkunst 5

Biografi

Knut Olaf Sunde (f. 6.4.1976) er komponist og studerte komposisjon ved Norges musikkhøgskole med diplomeksamen fra Musikhögskolan vid Göteborgs Universitet og har Ph.D i kunstnerisk forskning fra Norges musikkhøgskole med stedsbesvisthet i musikk som tema. Han har vært nestleder i Norsk Komponistforening og sittet i styret for Det Norske Komponistfond, og har fra 2019 verv i TONO og 2021 styremedlem i Norsk Komponistforening. Han jobber aktivst som komponist med musikkbaserte filmer og kontekst- og stedsorienterte arbeider. www.kosunde.no