Knut Olaf Sunde

fagansvarlig

Knut Olaf Sunde har skrevet 6 artikler

Nylig aktivitet

  1. Trond Lossius: oppdatert 3. januar 2024
  2. Trond Lossius: oppdatert 2. januar 2024
  3. lydskulptur: oppdaterte bilde 22. desember 2023
  4. Trond Lossius: oppdaterte bilde 21. desember 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Lydkunst 6

Biografi

Knut Olaf Sunde (f. 6.4.1976) er komponist og studerte komposisjon ved Norges musikkhøgskole med diplomeksamen fra Musikhögskolan vid Göteborgs Universitet og har Ph.D i kunstnerisk forskning fra Norges musikkhøgskole med stedsbesvisthet i musikk som tema. Han har vært nestleder i Norsk Komponistforening og sittet i styret for Det Norske Komponistfond, og har fra 2019 verv i TONO og 2021 styremedlem i Norsk Komponistforening. Han jobber aktivst som komponist med musikkbaserte filmer og kontekst- og stedsorienterte arbeider. www.kosunde.no