Anders Fjeld

Doktor i politisk filosofi, fagansvarlig, Université Paris Diderot

Anders Fjeld har skrevet 18 artikler

Nylig aktivitet

  1. utbytting: oppdatert 11. januar 2021
  2. produksjonsmåte: oppdatert 10. januar 2021
  3. produksjonsmåte: oppdatert 10. januar 2021
  4. reifikasjon: oppdatert 7. januar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Marxistisk filosofi 51

Biografi

Anders Fjeld (f. 1983) har mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo og i Sosiologi og politisk filosofi fra Université Paris Diderot, samt doktorgrad i politisk filosofi fra sistnevnte universitet. Han har vært tilsatt som postdoktor ved Université Catholique de Louvain i Belgia og er nå foreleser ved Kulturakademiet i Paris.

Han har vært foreleser på bachelor- og masternivå ved Université Paris Diderot i Frankrike, Universidad Nacional de Colombia og Universidad de los Andes i Colombia og École Normale Supérieure Port-au-Prince i Haiti. 

Forfatter av Jacques Rancière. Pratiquer l'égalité (Éditions Michalon, 2018), også oversatt til spansk (Jacques Rancière. Praticar la igualdad, Editorial Jusbaires, 2019) . Har skrevet artikler for Agora - Tidsskrift for metafysisk spekulasjon og vært redaktør for Filosofisk supplement. Har koordinert flere bokutgivelser og tidsskriftsnumre, for eksempel Liberté de la recherche. Conflits, pratiques, horizons (Kimé Éditions, 2019), Jacques Rancière (Katz Editores, 2018), Intervenciones filosóficas en medio del conflicto. Debates sobre la construcción de la paz en Colombia hoy (Ediciones Uniandes, 2016), «Utopia Nova - La démocratie, radicalement» (Tumultes nr. 47, 2016) og «Reinvenciones de lo común» (Revista de Estudios Sociales nr. 70, 2019).

Jobber spesielt med Jacques Rancière, Karl Marx og Adam Smith, nyere fransk filosofi, politisk økonomi, utopisk litteratur og den marxistiske tradisjonen.