Jens Vikse

Lege, fagansvarlig, Stavanger universitetssjukehus

Jens Vikse har skrevet 7 artikler

Nylig aktivitet

  1. immunglobuliner: oppdatert 9. juni 2021
  2. antistoffer: oppdatert 4. juni 2021
  3. antistoffer: oppdatert 4. juni 2021
  4. immunglobuliner: oppdatert 4. juni 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Antigener og antistoffer 22
  2. Cytokiner 10

Biografi

Jens Vikse (f. 1989) er lege i spesialisering i revmatologi ved Seksjon for klinisk immunologi, Stavanger universitetssjukehus.

Vikse er spesielt interessert i inflammasjon og immunologiske systemsykdommer. Han har publisert over 50 vitenskapelige artikler i fagfellevurderte medisinske tidsskrift, og er forfatter av "IMMU. Lærebok i immunologi".