Jens Vikse

Lege, fagansvarlig, Stavanger universitetssjukehus

Nylig aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Antigener og antistoffer 22
  2. Cytokiner 10

Biografi

Jens Vikse (f. 1989) er lege i spesialisering i revmatologi ved Seksjon for klinisk immunologi, Stavanger universitetssjukehus.

Vikse er spesielt interessert i inflammasjon og immunologiske systemsykdommer. Han har publisert over 50 vitenskapelige artikler i fagfellevurderte medisinske tidsskrift, og er forfatter av "IMMU. Lærebok i immunologi".