Jens Vikse

Lege, fagansvarlig, Stavanger universitetssjukehus

Jens Vikse har skrevet 16 artikler

Nylig aktivitet

  1. B-celler: oppdatert 18. april 2024
  2. lymfocytter: oppdatert 18. april 2024
  3. lymfocytter: oppdatert 18. april 2024
  4. interleukiner: oppdatert 24. oktober 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Antigener og antistoffer 22
  2. Cytokiner 12
  3. Lymfocytter 15

Biografi

Jens Vikse (f. 1989) er lege i spesialisering i revmatologi ved Stavanger universitetssjukehus, lektor og emneansvarlig for immunologi ved Universitetet i Stavanger, og doktorgradsstudent ved Universitetet i Bergen.

Vikse er spesielt interessert i inflammasjon og immunologiske systemsykdommer. Han har publisert over 50 vitenskapelige artikler i fagfellevurderte medisinske tidsskrift, og er forfatter av "IMMU. Lærebok i immunologi". Han driver i tillegg podcasten "Revmatologi" og er forfatter av læreboken "Revmatologi". Vikse holder flere nasjonale og internasjonale verv i revmatologi.