Lars Ursin

Førsteamanuensis, fagansvarlig, NTNU

Lars Ursin har skrevet 22 artikler

Nylig aktivitet

  1. samtykkekompetanse - medisinsk etikk: oppdatert 7. september 2023
  2. medbestemmelse - medisin: oppdatert 7. september 2023
  3. forskningsetikk - medisin og helsefag: oppdatert 7. september 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Medisinsk etikk 22

Biografi

Lars Øystein Ursin (født 1971) er førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, og ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Hans bakgrunn er doktorgrad i filosofi. Ursin driver forskning og undervisning innen et bredt sett av temaer innen etikk og vitenskapsteori, særlig bioteknologiens etikk, forskningsetikk, medisinsk etikk, dyreetikk og empirisk etikk. Han arbeider tett opp mot praktikere, klinikere og forskere med etiske spørsmål i ulike virksomheter – som nyfødtmedisin, helseundersøkelser og gravferd. Ursin sitter i Regional etisk komite for medisinsk og helsefaglig forskning (REK-MIDT), og i Bioreferansegruppa i Helsedirektoratet.