Morten Smedal Nadheim

tidligere fagmedarbeider, Universitetet i Oslo

Morten Smedal Nadheim har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Morten er doktorgradsstipendiat på Institutt for privatrett ved det juridiske fakultetet i Oslo. Her underviser han i valgemnet Konkurs- og panterett, ved siden av å skrive en doktoravhandling om tredjepersonskonflikter og immaterialrettigheter.