Lars Sandved Dalen

Dr.scient, fagansvarlig, NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi

Lars Sandved Dalen har skrevet 27 artikler

Nylig aktivitet

  1. stubbeskudd: oppdaterte bilde 12. januar 2023
  2. stubbeskudd: publiserte bildeforslaget 12. januar 2023
  3. stubbeskudd: publiserte bildeforslaget 12. januar 2023
  4. kalkfuruskog: oppdatert 12. januar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Skogbiologi 82

Biografi

Lars Sandved Dalen (f. 1964) er utdannet biolog, og arbeider som seniorrådgiver ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på Ås. Han har doktorgrad i økologisk plantefysiologi, har forsket på trærs tilpasning til klimaendringer og undervist i blant annet plantefysiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Lars Sandved Dalen er medredaktør for rapporten «Bærekraftig skogbruk i Norge» og medforfatter av boka «Den fantastiske skogen», utgitt på Pax forlag i 2018 og på Lydbokforlaget i 2020. Han har skrevet og redigert over 100 artikler og kronikker i norske aviser og fagtidsskrifter, og hadde i flere år ansvaret for forskningsspalten i Norsk Skogbruk. Lars Sandved Dalen har gjennomført det toårige Fagforfatterstudiet ved OsloMet, og var involvert i arbeidet med utviklingen av utstillingen «Det fantastiske treet» på Skogmuseet på Elverum. Han er deltids masterstudent på sakprosastudiet ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet (2019-2023). Tema for masteroppgaven er aviskronikken og forskningsformidling.

Lars Sandved Dalen har vært fagmedarbeider på snl.no siden 2020 og fagansvarlig siden 2021. Han kan kontaktes på lars.dalen@nibio.no.

For mer informasjon, se Lars' hjemmeside og profil på Research Gate.