Bianca Stammler Jaliff

Overlege i infeksjonsmedisin, fagansvarlig, Akershus universitetssykehus

Bianca Stammler Jaliff har skrevet 15 artikler og har vært fagkonsulent for 11 artikler

Nylig aktivitet

  1. kikhoste: oppdatert 13. juni 2024
  2. mykoplasmalungebetennelse: oppdatert 5. juni 2024
  3. tuberkulose: oppdatert 5. juni 2024
  4. tuberkulinprøve: oppdatert 2. mai 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Bakteriesykdommer 125

Biografi

Bianca Stammler Jaliff er overlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Akershus Universitetssykehus.