Morten Mo

fagansvarlig

Morten Mo har skrevet 8 artikler

Nylig aktivitet

  1. kystartilleri: Send til godkjenning 17. desember 2020
  2. lavett: Send til godkjenning 25. november 2020
  3. Lavett: artikkelforslaget ble avvist 25. november 2020
  4. Lavett: artikkelforslaget ble avvist 25. november 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Artilleri 34
  2. Artilleriammunisjon 18
  3. Flatbanevåpen 7
  4. Krumbanevåpen 8

Biografi

Morten Mo, født 6. september 1958, er utdannet offiser fra Krigsskolen 1983, Militärhögskolan i Stockholm 1989 og Forsvarets høgskole 2006. Etter 40 års tjeneste ble han pensjonert fra Forsvaret i 2017.

Tjenesten i Forsvaret omfattet tjeneste ved stående avdelinger i Artilleriet, ved Skyteskolen for Feltartelleriet, ved høyere staber i innlandet og i NATO samt i NATO-operasjoner på Balkan og i Afghanistan.