Morten Mo

fagansvarlig

Morten Mo har skrevet 31 artikler

Nylig aktivitet

  1. lavett: oppdaterte bilde 13. mars 2024
  2. lavett: oppdaterte bilde 13. mars 2024
  3. katapult - kastemaskin: oppdatert 13. mars 2024
  4. katapult - kastemaskin: oppdatert 13. mars 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Artilleri 37
  2. Artilleriammunisjon 18
  3. Flatbanevåpen 8
  4. Krumbanevåpen 8

Biografi

Morten Mo, født 6. september 1958, er utdannet offiser fra Krigsskolen 1983, Militärhögskolan i Stockholm 1989 og Forsvarets høgskole 2006. Etter 40 års tjeneste ble han pensjonert fra Forsvaret i 2017.

Tjenesten i Forsvaret omfattet tjeneste ved stående avdelinger i Artilleriet, ved Skyteskolen for Feltartilleriet, ved høyere staber innenlands og i NATO samt i NATO-operasjoner på Balkan og i Afghanistan.