Morten Mo

fagansvarlig

Morten Mo har skrevet 19 artikler

Nylig aktivitet

  1. luftvernkanon: publiserte bildeforslaget 10. januar 2023
  2. kaliber: kommentert 7. desember 2022
  3. krumbaneskyts: oppdatert 27. november 2022
  4. krumbaneskyts: oppdatert 27. november 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Artilleri 35
  2. Artilleriammunisjon 18
  3. Flatbanevåpen 7
  4. Krumbanevåpen 8

Biografi

Morten Mo, født 6. september 1958, er utdannet offiser fra Krigsskolen 1983, Militärhögskolan i Stockholm 1989 og Forsvarets høgskole 2006. Etter 40 års tjeneste ble han pensjonert fra Forsvaret i 2017.

Tjenesten i Forsvaret omfattet tjeneste ved stående avdelinger i Artilleriet, ved Skyteskolen for Feltartelleriet, ved høyere staber i innlandet og i NATO samt i NATO-operasjoner på Balkan og i Afghanistan.