Ove Olsen Sæle

Dosent i idrett, fagansvarlig, Høgskulen på Vestlandet

Ove Olsen Sæle har skrevet 7 artikler

Nylig aktivitet

  1. Idrett på Cuba: oppdatert 9. november 2020
  2. breddeidrett: oppdatert 27. oktober 2020
  3. breddeidrett: oppdatert 27. oktober 2020
  4. breddeidrett: oppdatert 27. oktober 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Termer og begreper i idrett 88
  2. Ulike lands idrettstradisjoner 15

Biografi

Ove Ronny Olsen Sæle (f. 1963), dosent i idrett. Arbeider ved fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, Campus Bergen, Høgskulen på Vestlandet. Har publisert flere vitenskapelige artikler og bøker, jf. bøkene:

Fair play - an ethical perspective on sports (Flow Publisher, 2020). Danningsperspektiver i kroppsøvingsfaget (Fagbokforlaget, 2017). Pedagogisk grunnlagstenkning og credo. Fra student til barnehagelærer (Akslen & Sæle,  red., Universitetsforlaget, 2015). Med Gud på banen. Idrett og religion. En flerdimensjonal tilnærming (Portal forlag, 2015). Fair play - et dydsetisk perspektiv på idretten (Universitetsforlaget, 2013). Helt eller delt mennesket - et basketak med vår vestlige kropp/sjel-dualisme (NLA-forlag, 2010).