Jon Guttu

Forsker, dr.ing

Jon Guttu har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Jon Guttu (f. 1941) er sivilarkitekt fra Norges Tekniske Høyskole (NTH) 1968 og har doktorgrad fra Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) 2003. Han har arbeidet som forsker ved henholdsvis Byggforsk (NBI) og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). Guttu har forsket innenfor feltet bolig- og byplanlegging og hatt prosjekter om byfornyelse, tett småhusbebyggelse, boligens planløsning, natur- og miljøvennlig bebyggelse, fortetting og byboliger. Doktorgradsarbeidet hadde tittelen "Den gode boligen: Fagfolks oppfatning av boligkvalitet gjennom 50 år".

Som pensjonist har han skrevet boka "Boligvisjoner" som beskriver forbildene i etterkrigstidens boligplanlegging og biografien "Carsten Boysen: En rettferdig boligpolitikk". Guttu har også forfattet en lang rekke artikler om bolig og er en mye brukt foredragsholder. 

jon.guttu@gmail.com