Lene Antonsen

Professor i samisk språkvitenskap, fagansvarlig, UiT Norges arktiske universitet

Lene Antonsen har skrevet 60 artikler

Nylig aktivitet

  1. Norske Gaardnavne: oppdatert 20. mai 2024
  2. Norske Gaardnavne: oppdatert 20. mai 2024
  3. Norske Gaardnavne: oppdatert 20. mai 2024
  4. Norske Gaardnavne: oppdatert 20. mai 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Samiske stedsbetegnelser 86
  2. Stedsnavn 25

Biografi

Lene Antonsen (f. 1962) er professor i samisk språkvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har sin bakgrunn som samisklærer og fra revitaliseringsarbeid av nordsamisk i et sjøsamisk område fra tiden før hun begynte i akademia.

Hennes forskningsinteresser er samiske språk og dialekter, med spesielt fokus på grammatikk og språkendring. Hun skrev i 2007 hovedoppgave om morfologiske endringer fra generasjon til generasjon i den samiske dialekta i Kåfjord: Giella buolvvas bulvii – Gáivuona sámegiela morfologiija guorahallan. Hun har også arbeidet med samisk språkteknologi, og har som del av forskningsgruppa Giellatekno vært med på å bygge morfologiske og syntaktiske analysatorer for flere samiske språk.

Hennes fokus er å bruker teknologien i programmer som er nyttige for språkbrukerne. I 2018 disputerte hun med avhandlinga Sámegielaid modelleren – huksen ja heiveheapmi duohta giellamáilbmái [Modeling Saami languages. Construction and adaptation to real-world linguistic issues]. Hun forsker nå på nytten av språkteknologi når folk skriver på samisk.

Hennes profilside ved UiT