Charlotte Boccara

Prosjektleder, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Nylig aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Søvn 5

Biografi

Charlotte Boccara er nevrofysiolog ved Institutt for basalmedisin, UiO. Hun er spesialist på nevral koding, søvn og hukommelse.