Siri Birkeland

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Nylig aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Holurtfamilien 7
  2. Kaktusfamilien 28
  3. Søterotfamilien 22
  4. Valmuefamilien 33

Biografi

Siri Birkeland (f. 1987) tar en doktorgrad i evolusjonsbiologi ved Naturhistorisk Museum i Oslo og er utdannet lektor i naturfag og biologi.

I sitt doktorgradsarbeid prøver hun å forstå hvordan planter har tilpasset seg ekstreme miljøer, og om planteevolusjon følger forutsigbare genetiske mønstre. Hun har jobbet mye med arktiske planter, og har derfor gjort mye feltarbeid i Arktis.

Siri har vært fagansvarlig i Store norske leksikon siden våren 2020. 

@birkeland_siri på Twitter