Siri Birkeland

Førsteamanuensis, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Siri Birkeland har skrevet 9 artikler

Nylig aktivitet

 1. løytnantshjerte: oppdatert 31. desember 2022
 2. løytnantshjerte: oppdatert 31. desember 2022
 3. løytnantshjerte: oppdatert 30. desember 2022
 4. hasselurt: oppdatert 2. januar 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 29 kategorier:

 1. Bakkesøteslekta 6
 2. Carnegiea 3
 3. Echinocactus 2
 4. Fjæresøteslekta 2
 5. Gullerkesporeslekta 1
 6. Gyldenslekta 3
 7. Hasselurtslekta 2
 8. Hatiora 1
 9. Hornvalmueslekta 3
 10. Jordrøykslekta 2
 11. Kaktusfamilien 13
 12. Kaliforniavalmueslekta 2
 13. Klengelerkesporeslekta 1
 14. Lerkesporeslekta 3
 15. Lophophora 2
 16. Løytnantshjerteslekta 1
 17. Opuntia 3
 18. Pipeurtfamilien 1
 19. Pipeurtslekta 4
 20. Sanguinaria 1
 21. Schlumbergera 1
 22. Selenicereus 2
 23. Småhjerteslekta 3
 24. Småsøteslekta 1
 25. Svaleurtslekta 2
 26. Søterotfamilien 4
 27. Søterotslekta 5
 28. Valmuefamilien 3
 29. Valmueslekta 12

Biografi

Siri Birkeland (f. 1987) jobber med planteevolusjon ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Fra april 2024 er hun førsteamanuensis ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.

Hun har en doktorgrad i evolusjonsbiologi fra Naturhistorisk museum i Oslo og er i tillegg utdannet lektor i naturfag og biologi.

Siri forsker på hvordan planter har tilpasset seg ekstreme miljøer, og om planteevolusjon følger forutsigbare genetiske mønstre. Hun har jobbet mye med arktiske planter, og har derfor gjort mye feltarbeid i Arktis.

Siri har vært fagansvarlig i Store norske leksikon siden våren 2020. 

@birkeland_siri på Twitter