Ola Melbye Pettersen

Ola Melbye Pettersen har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

  1. utekontakt: Send til godkjenning 6. april 2021
All aktivitet

Biografi

Er utdannet sosionom med master i sosialt arbeid. Har arbeidet med oppsøkende sosialt arbeid, rusomsorg, forskning og formidling samt organisasjonsarbeid. Erfaring fra forskningsprosjekter og annen kunnskapsproduksjon med tema ungdomstid, fattigdom og marginalisering, rus og sosialt arbeid.