Ellen Jenny Ravndal

førsteamanuensis, fagansvarlig, Universitetet i Stavanger

Ellen Jenny Ravndal har skrevet 10 artikler

Nylig aktivitet

  1. overnasjonal organisasjon: oppdatert 4. januar 2021
  2. internasjonal organisasjon: oppdatert 4. januar 2021
  3. mellomstatlig organisasjon: oppdatert 30. desember 2020
  4. mellomstatlig organisasjon: oppdatert 30. desember 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. FN 61
  2. Internasjonal politikk 97

Biografi

Ellen Jenny Ravndal er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker på internasjonale organisasjoner og internasjonal politikk, med spesielt fokus på FNs generalsekretær, spørsmål om organisasjoners uavhengighet og autonomi, og den historiske utviklingen til internasjonale organisasjoner. Hun har doktorgrad fra St Antony's College, University of Oxford (2015), og har tidligere arbeidet ved Lunds Universitet og Australian National University.