Ellen Jenny Ravndal

førsteamanuensis, fagansvarlig, Universitetet i Stavanger

Ellen Jenny Ravndal har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. kald krig: oppdatert 13. mars 2020
  2. FNs bærekraftsmål: endringsforslaget ble avvist 12. mars 2020
  3. FNs bærekraftsmål: oppdatert 11. mars 2020
  4. FNs bærekraftsmål: redigerte og publiserte et endringsforslag 11. mars 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. FN 58
  2. Internasjonal politikk 119

Biografi

Ellen Jenny Ravndal er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker på internasjonale organisasjoner og internasjonal politikk, med spesielt fokus på FNs generalsekretær, spørsmål om organisasjoners uavhengighet og autonomi, og den historiske utviklingen til internasjonale organisasjoner. Hun har doktorgrad fra St Antony's College, University of Oxford (2015), og har tidligere arbeidet ved Lunds Universitet og Australian National University.