Ellen Jenny Ravndal

førsteamanuensis, fagansvarlig, Universitetet i Stavanger

Ellen Jenny Ravndal har skrevet 16 artikler

Nylig aktivitet

  1. FNs sikkerhetsråd: godkjente et endringsforslag 14. september 2021
  2. internasjonal politikk: oppdatert 6. august 2021
  3. utenrikspolitiske beslutningsprosesser - Norge: godkjente et endringsforslag 6. august 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. FN 61
  2. Internasjonal politikk 98

Biografi

Ellen Jenny Ravndal er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker på internasjonale organisasjoner og internasjonal politikk, med spesielt fokus på FNs generalsekretær, spørsmål om organisasjoners uavhengighet og autonomi, og den historiske utviklingen til internasjonale organisasjoner. Hun har doktorgrad fra St Antony's College, University of Oxford (2015), og har tidligere arbeidet ved Lunds Universitet og Australian National University.