Ellen Jenny Ravndal

førsteamanuensis, fagansvarlig, Universitetet i Stavanger

Ellen Jenny Ravndal har skrevet 9 artikler

Nylig aktivitet

  1. FN - Forente nasjoner: oppdatert 22. oktober 2020
  2. Verdens matvareprogram - WFP: oppdatert 9. oktober 2020
  3. FNs høykommissær for menneskerettigheter - OHCHR: godkjente et endringsforslag 21. september 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. FN 61
  2. Internasjonal politikk 97

Biografi

Ellen Jenny Ravndal er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker på internasjonale organisasjoner og internasjonal politikk, med spesielt fokus på FNs generalsekretær, spørsmål om organisasjoners uavhengighet og autonomi, og den historiske utviklingen til internasjonale organisasjoner. Hun har doktorgrad fra St Antony's College, University of Oxford (2015), og har tidligere arbeidet ved Lunds Universitet og Australian National University.