Arfo forlag

Nylig aktivitet

  1. Lom stavkirke: Send til godkjenning 3. mai 2021
  2. Hopperstad stavkirke: Send til godkjenning 12. mars 2020
  3. Kaupanger stavkirke: Send til godkjenning 12. mars 2020
  4. Urnes stavkirke: Send til godkjenning 12. mars 2020
All aktivitet

Biografi

ARFO er et norsk forlag som lager bøker i området arkitektur, kunst og kulturhistorie; særlig om tradisjonell byggeskikk, kulturlandskap og nyere klassisk arkitektur.

Artikler som er merket med Arfo forlag i Store norske leksikon er hentet fra bind 4 av verket Kirker i Norge, utgitt i 2005. Bindet omhandler alle de norske stavkirkene. Bindet inneholder bilder tatt av Jiri Havran og tekster skrevet av Leif Anker.

www.arfo.no