Heidi Mork Lomell

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Heidi Mork Lomell har skrevet 10 artikler

Nylig aktivitet

  1. mafia: oppdatert 21. desember 2022
  2. gjengkriminalitet: oppdatert 18. september 2021
  3. gjengkriminalitet: oppdatert 18. september 2021
  4. gjengkriminalitet: oppdatert 18. september 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Kriminalitet 9
  2. Kriminologi 18

Biografi

Heidi Mork Lomell (f. 1967) er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo og er fagansvarlig for kriminologi på snl.no siden 2020. Hun underviser og forsker i en rekke kriminologiske emner og har blant annet skrevet og bidratt i følgende bøker: Moral issues in intelligence-led policing (2019), Kriminologi (2017), Innføring i politivitenskap (2014), Fra terror til overvåking (2014), Justice and security in the 21st century (2013), The mutual construction of statistics and society (2012), Technologies of InSecurity (2010) og Selektive overblikk (2007).

Lomell er nestleder i Nordisk samarbeidsråd for kriminologi, styremedlem i Den norske kriminalistforening og redaksjonsmedlem i Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab.