Heidi Mork Lomell

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Heidi Mork Lomell har skrevet 12 artikler

Nylig aktivitet

  1. mafia: godkjente et endringsforslag 2. oktober 2023
  2. avkriminalisering: oppdatert 4. april 2023
  3. Den Norske Kriminalistforening: oppdatert 4. april 2023
  4. Den Norske Kriminalistforening: oppdatert 4. april 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Kriminalitet 10
  2. Kriminologi 18

Biografi

Heidi Mork Lomell (f. 1967) er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo og er fagansvarlig for kriminologi på snl.no siden 2020. Hun underviser og forsker i en rekke kriminologiske emner og har blant annet skrevet og bidratt i følgende bøker: Moral issues in intelligence-led policing (2019), Kriminologi (2017), Innføring i politivitenskap (2014), Fra terror til overvåking (2014), Justice and security in the 21st century (2013), The mutual construction of statistics and society (2012), Technologies of InSecurity (2010) og Selektive overblikk (2007).

Lomell er leder i Nordisk samarbeidsråd for kriminologi.