Jens-Christian Smeby

Professor, fagansvarlig, OsloMet

Jens-Christian Smeby har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. profesjon: oppdatert 6. februar 2024
  2. profesjonell autonomi: oppdatert 6. februar 2024
  3. akademisering: oppdatert 20. september 2023
  4. akademisering: oppdatert 19. september 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Profesjon og kompetanse 12

Biografi

Jens-Christian Smeby er professor ved Senter for profesjonsstudier (SPS) OsloMet - storbyuniversitet. Han har tidligere jobbet ved Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Han tok sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 2001. Smeby har bred faglig kompetanse innen sosiologi og utdanningsforskning. Sentrale forskningstema de senere årene er profesjonslæring i utdanning og arbeidsliv og hva som kjennetegner profesjonskunnskap og ekspertise. Smeby er redaktør av nettidsskriftet Professions and Professionalism og har vært styremedlem i Research Committee on Sociology of Professional Groups i den Internasjonale sosiologforeningen.

Noen utvalgte arbeider:

Vindegg, Jorunn; Smeby, Jens-Christian (2019). Narrative reasoning and coherent alignment in field placement. Social Work Education.

Caspersen, Joakim; Havnes, Anton & Smeby, Jens-Christian (2017). Profesjonskvalifisering i arbeid og etterutdanning. I: Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian (red.). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Oslo: Universitetsforlaget.

Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian; Aamodt, Per O (2017). Measuring learning outcomes. European Journal of Education, 52(1), 20-30.

Mausethagen, Sølvi & Smeby, Jens-Christian (2016). Contemporary education policy and teacher professionalism. I: Dent, Mike; Bourgeault, Ivy Lynn; Denis, Jean-Louis & Kuhlmann, Ellen (red.). The Routledge Companion to the Professions and Professionalism. London: Routledge.

Heggen, Kåre; Smeby, Jens-Christian & Vågan, Andre (2015). Coherence: a longitudinal approach. Smeby, Jens-Christian & Sutphen, Molly (Red.). From vocational to Professional Education. Educating for social welfare. London: Routledge.

Smeby, Jens-Christian. (2013). Profesjon og ekspertise, I: Molander, Anders & Smeby, Jens-Christian (red.), Profesjonsstudier II, Oslo: Universitetsforlaget.