Sofie A. E. Høgestøl

Sofie A. E. Høgestøl har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Sofie Høgestøl (f. 1986) er førsteamanuensis i Rettsvitenskap ved Universitet i Oslo.

Høgestøl ble ansatt som stipendiat ved Det juridiske fakultet UiO i 2013 og fikk graden ph.d. i rettsvitenskap på en avhandling om internasjonale straffedomstoler i 2019. Hun fullførte mastergraden i rettsvitenskap ved Georgetown University Law Centre som norsk Fulbright stipendiat i 2012 og har en bachelorgrad fra London School of Economics i internasjonale relasjoner.

Høgestøl har også vært redaktør for boken Fremmedkrigere: Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia (2018) og publisert artikler om norsk og internasjonal strafferett.