Hanne Lauvstad

dr.art., fagansvarlig, Det Norske Akademis Ordbok

Hanne Lauvstad har skrevet 7 artikler

Nylig aktivitet

  1. metrikk - verslære: oppdatert 28. desember 2020
  2. assonans - halvrim: oppdatert 9. desember 2020
  3. assonans - halvrim: oppdatert 9. desember 2020
  4. assonans - halvrim: oppdatert 9. desember 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Metrikk 91

Biografi

Hanne Lauvstad er dr.art. i nordisk litteratur på en avhandling om Petter Dass. Hun har arbeidet vitenskapelig med bl.a. metrikk og vershistorie, i tillegg til retorikk, edisjonsfilologi og leksikografi. Siden 2006 har hun vært ansatt som leksikograf ved Det Norske Akademis ordbok.