Hanne Lauvstad

dr.art., fagansvarlig, Det Norske Akademis ordbok

Hanne Lauvstad har skrevet 7 artikler

Nylig aktivitet

  1. Det Norske Akademis ordbok: Send til godkjenning 4. juni 2021
  2. antisiganisme: Send til godkjenning 4. mai 2021
  3. antisiganisme: Send til godkjenning 4. mai 2021
  4. paralympiske leker: Send til godkjenning 4. mai 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Metrikk 89

Biografi

Hanne Lauvstad er dr.art. i nordisk litteratur på en avhandling om Petter Dass. Hun har arbeidet vitenskapelig med bl.a. metrikk og vershistorie, i tillegg til retorikk, edisjonsfilologi og leksikografi. Siden 2006 har hun vært ansatt som leksikograf ved Det Norske Akademis ordbok.