Frode Færøy

Førsteamanuensis, fagansvarlig, Forsvarets museer

Frode Færøy har skrevet 30 artikler

Nylig aktivitet

  1. motstandskampen i Norge: oppdatert 1. desember 2021
  2. motstandskampen i Norge: oppdatert 1. desember 2021
  3. motstandskampen i Norge: oppdatert 1. desember 2021
  4. Etterretningsarbeid i det okkuperte Norge: oppdatert 24. november 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Motstandskampen i Norge 82

Biografi

Frode Færøy (f. 1962) er dr.philos. i historie fra Universitetet i Oslo. Han er førsteamanuensis ved  Forsvarets museer, og han har siden 1993 arbeidet som forsker og arkivar ved Norges Hjemmefrontmuseum.

Færøys faglige interessefelt har i særlig grad vært knyttet til motstanden innenfor den norske arbeiderbevegelsen, men hans forskning spenner elles over brede felter av den sivile og militære motstandskampens øvrige historie.

Frode Færøy har tidligere utgitt Frigjøringen (1994), Norges Hjemmefrontmuseum – I stiftelsens år (1997), og han har ellers forfattet en rekke artikler om Andre Verdenskrig og den norske motstandskampen. I 2017 utkom monografien Fiende eller forbundsfelle? (2017) - en bearbeidet versjon av hans doktoravhandling fra 2015 om de norske hjemmefront- og eksilorganenes forhold til den kommunistiske motstandsbevegelsen. 

Færøy har siden 2020 vært fagansvarlig for temaet "Motstandskampen i Norge". Han kan nås på mailadressen: faroy.nhm@gmail.com.