Hans Olav Gorset

Professor, fagansvarlig, Norges musikkhøgskole

Hans Olav Gorset har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. blokkfløyte: godkjente et endringsforslag 14. januar 2022
  2. fløyte: godkjente et endringsforslag 3. desember 2021
  3. tverrfløyte: oppdatert 18. oktober 2020
  4. fløyte: oppdatert 18. oktober 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Fløyte 3

Biografi

Hans Olav Gorset er professor ved Norges musikkhøgskole, hvor han underviser i musikkhistorie, historiske fløyter og oppføringspraksis. Han har konsertert, forelest og undervist i Europa og USA. Hans doktoravhandling fra 2011, "Fornøyelig Tiids-fordriv", handler om populærmusikk i norske 1700-tallskilder. Ved siden av en lang karriere som fløytist og ensembleleder har han gitt ut mange egne CD-er med fransk, norsk og skandinavisk musikk. Han er blitt nominert til Spellemannspris og Folkelarmpris. I en årrekke laget han programmer om tidligmusikk for NRK P2. Han bygger også historiske fløyteinstrumenter og har mottatt Kongens Fortjenstmedalje. Se www.hansolavgorset.com