Eivind Østbye

inaktiv bruker

Eivind Østbye har skrevet 93 artikler og har vært fagkonsulent for 353 artikler

Biografi

Eivind Østbye (1935-2014) var professor i zoologi og en av landets fremste økologer. Han spilte en viktig rolle som fagformidler for forskningsmiljøet og allmennheten.