Tom Heine Nätt

Førstelektor, fagansvarlig, Høgskolen i Østfold

Tom Heine Nätt har skrevet 36 artikler

Nylig aktivitet

  1. MATLAB: Send til godkjenning 15. mai 2020
  2. sosial manipulering - datasikkerhet: oppdatert 28. april 2020
  3. sosial manipulering - datasikkerhet: oppdatert 28. april 2020
  4. sosial manipulering - datasikkerhet: oppdatert 28. april 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Data- og informasjonssikkerhet 64

Biografi

Tom Heine Nätt (f. 1981) har en mastergrad i informatikk fra Høgskolen i Østfold. Her har han også vært ansatt ved avdeling for informasjonsteknologi siden 2005. De siste årene som førstelektor. Ett av hans fagområder er datasikkerhet, og han underviser flere emner om dette ved høgskolen.

Han har også skrevet boka "Datasikkerhet - Ikke bli svindlerens neste offer" sammen med Christian Heide. Denne boka er utgitt av Gyldendal Akademisk (ISBN: 978-82-05-48026-1, http://datasikkerhetsboka.no/) og retter seg like mye mot "folk flest" som til studenter og akademia. I tillegg har han vært forfatter og medforfatter på hele Gyldendal Undervisning sitt læreverk til videregående skole for programfagene IT-1 og IT-2.

Tom Heine holder også en rekke kurs og foredrag, og ivrer for å få formidlet IT-faget også ut av akademia. For dette arbeidet har han bl.a. fått formidlingsprisen ved Høgskolen i Østfold.

Tom Heine har vært fagansvarlig for Data- og informasjonssikkerhet på snl.no siden 2019.

Les mer om Tom Heine