Tom Heine Nätt

Førstelektor, fagansvarlig, Høgskolen i Østfold

Tom Heine Nätt har skrevet 79 artikler

Nylig aktivitet

  1. båndlager: oppdatert 17. september 2021
  2. kassettbåndlager - IT: oppdatert 17. september 2021
  3. kassettbåndlager - IT: oppdatert 17. september 2021
  4. kassettbåndlager - IT: oppdatert 17. september 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Datalager 46
  2. Data- og informasjonssikkerhet 79
  3. Digital representasjon 33
  4. Filformater 14

Biografi

Tom Heine Nätt (f. 1981) har en mastergrad i informatikk fra Høgskolen i Østfold. Her har han også vært ansatt ved avdeling for informasjonsteknologi siden 2005. De siste årene som førstelektor. Ett av hans fagområder er datasikkerhet, og han underviser flere emner om dette ved høgskolen.

Han har også skrevet boka "Datasikkerhet - Ikke bli svindlerens neste offer" sammen med Christian Heide. Denne boka er utgitt av Gyldendal Akademisk (ISBN: 978-82-05-48026-1, http://datasikkerhetsboka.no/) og retter seg like mye mot "folk flest" som til studenter og akademia. I tillegg har han vært forfatter og medforfatter på hele Gyldendal Undervisning sitt læreverk til videregående skole for programfagene IT-1 og IT-2.

Tom Heine holder også en rekke kurs og foredrag, og ivrer for å få formidlet IT-faget også ut av akademia. For dette arbeidet har han bl.a. fått formidlingsprisen ved Høgskolen i Østfold.

Tom Heine har vært fagansvarlig for Data- og informasjonssikkerhet på snl.no siden 2019.

Les mer om Tom Heine