Espen Wæhle

tidligere fagansvarlig

Espen Wæhle har skrevet 234 artikler og har vært fagkonsulent for 168 artikler

Nylig aktivitet

  1. marsk - kyststrekning: kommentert 12. september 2019
All aktivitet

Biografi

Jeg er magister i sosialantropolog fra Universitetet i Oslo (1989) med støttefag i sosiologi, prosjektarbeid, Miljøfagseminaret, generell økologi, primatologi og menneskets evolusjon samt naturgeografi. Magistergraden var basert på feltforskning blant Efe-pygméer og nabofolket Lese Dese i den nordøstre del av Ituri-skogen i Orientalprovinsen i Den demokratiske republikk Kongo (1982-83). Senere har jeg hatt arbeid og oppdrag i Kongo i 2006 og 2009. Forøvrig har jeg Afrika-erfaring fra reiser og oppdrag i: Botswana, Eritrea, Ghana, Kenya, Mali, Sudan, Sør-Afrika, Sudan,Tunis, Zambia og blant etterkommere av afrikanske slaver i Brasil. Fra 2009 arbeider jeg som leder for Afrika-avdelingen i Regnskogsfondet (www.regnskog.no), først og fremst med Den demokratiske republikken Kongo, men også med utsyn til alle land i Kongobassenget. Jeg har tidligere arbeidet i Norad (Informasjonskontoret, Kontoret for private organisasjoner: Sahel/Sudan/Etiopia-programmet), Etnografisk Samling ved Universitetets kulturhistoriske museer i Oslo, på Etnografisk Samling ved Nationalmuseet i København, på De kulturhistoriske samlinger ved Bergen Museum og på Unifob Global, Universitetet i Bergen. Siden 1978 har jeg vært aktiv i forskjellige tillitsverv i Den internasjonale arbeidsgruppe for urbefolkningssaker (IWGIA www.iwgia.org). 

I perioder har jeg arbeidet som frilans skribent, foredragsholder, fotograf og utstillingsarrangør og har utgitt en rekke faglige og populære artikler og bidratt til mange bøker, publisert fotografier og vært med på å lage billedspill og filmproduksjoner. Av de mange utstillinger jeg har bidratt til kan jeg nevne den nordiske vandreutstillingen Kongospor (2005-2008), om Nordens rolle i koloniseringen av Den demokratiske republikken Kongo (www.khm.uio.no/utstillinger/kongospor) og en kommende utstilling (juni 2009) om norske entreprenørers rolle under kolonitiden i Afrika og Stillehavet (www.global.uib.no/colonialism). Fra 1986 har jeg vært med som bidragsyter til Store norske leksikons papirutgaver.