Espen Wæhle

tidligere fagansvarlig

Espen Wæhle har skrevet 227 artikler og har vært fagkonsulent for 135 artikler

Nylig aktivitet

  1. Fristaten Kongo: kommentert 10. juni 2022
  2. Kongo-saken: kommentert 14. februar 2022
  3. Kongo-saken: kommentert 11. februar 2022
  4. marsk - kyststrekning: kommentert 12. september 2019
All aktivitet

Biografi

Wæhle er magister i sosialantropolog fra Universitetet i Oslo (1989) med støttefag i sosiologi, prosjektarbeid, Miljøfagseminaret, generell økologi, primatologi og menneskets evolusjon samt naturgeografi. Magistergraden var basert på feltforskning blant Efe ("pygméer") og nabofolket Lese Dese i den nordøstre del av Ituri-skogen i Ituriprovinsen i Den demokratiske republikk Kongo (1982-83). Senere har jeg hatt arbeid og oppdrag i Kongo i 2006 og 2009. Forøvrig har jeg Afrika-erfaring fra reiser og oppdrag i: Botswana, Eritrea, Ghana, Kenya, Mali, Sudan, Sør-Afrika, Sudan, Tunis, Zambia og blant etterkommere av afrikanske slaver i Brasil. I 2009 arbeidet jeg i en tid som leder for Afrika-avdelingen i Regnskogsfondet (www.regnskog.no), først og fremst med Den demokratiske republikken Kongo, men også med utsyn til alle land i Kongobassenget. Jeg har tidligere arbeidet i Norad (Informasjonskontoret, Kontoret for private organisasjoner: Sahel/Sudan/Etiopia-programmet), Etnografisk Samling ved Universitetets kulturhistoriske museer i Oslo, på Etnografisk Samling ved Nationalmuseet i København, på De kulturhistoriske samlinger ved Bergen Museum og på Unifob Global, Universitetet i Bergen. Siden 1978 har jeg vært aktiv i forskjellige tillitsverv i Den internasjonale arbeidsgruppe for urbefolkningssaker (IWGIA www.iwgia.org). Fra 2010 har jeg vært prosjektleder, direktør og konservator (konservator NMF) på Norsk Maritimt Museum (tidl. Norsk Sjøfartsmuseum) i Oslo.

I perioder har jeg arbeidet som frilans skribent, foredragsholder, fotograf og utstillingsarrangør og har utgitt en rekke faglige og populære artikler og bidratt til mange bøker, publisert fotografier og vært med på å lage billedspill og filmproduksjoner. Av de mange utstillinger jeg har bidratt til kan jeg nevne den nordiske vandreutstillingen Kongospor (2005-2008), om Nordens rolle i koloniseringen av Den demokratiske republikken Kongo (www.khm.uio.no/utstillinger/kongospor) og en utstilling om norske entreprenørers rolle under kolonitiden i Afrika og Stillehavet (www.global.uib.no/colonialism). Fra 1986 til 2008 var jeg med som bidragsyter til Store norske leksikons papirutgaver samt noe nettoppdatering.