Rilke Jonathan Liltved Gloppe

Rilke Jonathan Liltved Gloppe har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

  1. Petter Stordalen: Send til godkjenning 25. desember 2019
All aktivitet

Biografi

Student i sykepleie ved OsloMet – Storbyuniversitetet. 

Tideligere studert kuturprosjektledelse på Høyskolen i Innlandet, avd Lillehammer.

Eier og styremedlem i Webinor AS