Erling Welle-Strand

inaktiv bruker

Erling Welle-Strand har skrevet 10 artikler

Biografi

Erling Welle-Strand (1916–2013) var offiser, reiselivsmann og forfatter. Under  andre verdenskrig  deltok i kampene mot tyskerne i 1940 og flyktet i 1941 til Storbritannia. Der ble han utdannet ved krigsskolen i London i 1943, og opptatt i  Kompani Linge . Den siste krigsvinteren deltok han i motstandskampen i Norge. Han fullførte graden cand.philol. i 1945. Han var redaktør for seks utgivelser av  NAF Veibok  og har gitt ut en rekke bøker innenfor reiseliv, og fortellinger fra andre verdenskrig.