Bård Lahn

Forsker, fagansvarlig, CICERO Senter for klimaforskning

Bård Lahn har skrevet 20 artikler

Nylig aktivitet

  1. klimagassutslipp: oppdatert 9. januar 2023
  2. norsk klimapolitikk: oppdatert 9. januar 2023
  3. norsk klimapolitikk: oppdatert 6. desember 2022
  4. norsk klimapolitikk: oppdatert 6. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Klimapolitikk 29

Biografi

Bård er forsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Hans forskningsfelt er klimapolitikk i Norge og internasjonalt, spesielt sammenhengen mellom vitenskapelig kunnskap og politiske beslutningsprosesser.