Bård Lahn

Forsker, tidligere fagansvarlig, CICERO Senter for klimaforskning

Bård Lahn har skrevet 21 artikler

Nylig aktivitet

  1. CO2-utslipp: oppdatert 4. januar 2024
  2. FNs klimapanel - IPCC: oppdatert 4. januar 2024
  3. Parisavtalen: oppdatert 4. januar 2024
  4. COP - FNs klimakonferanse: oppdatert 4. januar 2024
All aktivitet

Biografi

Bård er forsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Hans forskningsfelt er klimapolitikk i Norge og internasjonalt, spesielt sammenhengen mellom vitenskapelig kunnskap og politiske beslutningsprosesser.