Elsbeth Wessel

inaktiv bruker, Universitetet i Oslo

Elsbeth Wessel har skrevet 47 artikler og har vært fagkonsulent for 176 artikler

Biografi

Elsbeth Wessel var professor i tyskspråklig litteratur ved Germanistisk institutt, Universitetet i Oslo.