Holger Moe Tørisen

Cand. pharm., fagansvarlig

Holger Moe Tørisen har skrevet 27 artikler

Nylig aktivitet

  1. Takeda: oppdatert 4. desember 2023
  2. Fresenius Kabi: oppdatert 4. desember 2023
  3. AstraZeneca: godkjente et endringsforslag 28. juli 2023
  4. Weifa: oppdatert 27. februar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Farmasøytiske selskaper 28

Biografi

Cand. pharm. (apotekereksamen) fra Universitetet i Oslo (UiO) 1964. Arbeidet i 1965 - 1972 i legemiddelindustrien. Var redaktør av Felleskatalogen, Felleskatalog over farmasøytiske spesialpreparater i Norge, og daglig leder av Felleskatalogen AS 1972 - 2008.

Ved siden av arbeidet med Felleskatalogen var han sekretær for Rådet for vurdering av legemiddelinformasjon 1984 - 1998, sekretær for Utdanningsrådet for legemiddelkonsulenter 1987 - 2002 og daglig leder i Cygnus Forlag AS 2001 - 2012 (utga en farmasihistorisk skriftserie).

Har hatt og har flere tillitsverv: Sekretær i Norsk Farmasøytisk Selskap og medredaktør av dets tidsskrift 1975 - 1984. Medlem av Samarbeidskomiteen for legemiddelinformasjon 1985 - 2008. Har stor interesse for farmasihistorie, og var styremedlem i Norsk Farmasihistorisk Museum 2009 - 2021, hvorav 5 år som styreleder. Fra 2009 sekretær i Norsk Farmasihistorisk Selskap.

Har diverse publikasjoner om legemiddelinformasjon og farmasihistorie.

hmt@online.no