Holger Moe Tørisen

Cand. pharm., fagansvarlig

Holger Moe Tørisen har skrevet 20 artikler

Nylig aktivitet

  1. Norsk Medisinaldepot: oppdatert 24. mai 2021
  2. Norsk Medisinaldepot: oppdatert 5. mai 2021
  3. Norsk Medisinaldepot: publisert 20. april 2021
  4. AFI, A/S Farmaceutisk Industri: publisert 25. januar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Farmasøytiske selskaper 21

Biografi

Cand. pharm. (apotekereksamen) fra Universitetet i Oslo (UiO) 1964. Arbeidet i 1965 - 1972 i legemiddelindustrien. Var redaktør av Felleskatalogen, Felleskatalog over farmasøytiske spesialpreparater i Norge, og daglig leder av Felleskatalogen AS 1972 - 2008.

Ved siden av arbeidet med Felleskatalogen var han sekretær for Rådet for vurdering av legemiddelinformasjon 1984 - 1998, sekretær for Utdanningsrådet for legemiddelkonsulenter 1987 - 2002 og daglig leder i Cygnus Forlag AS 2001 - 2012 (utga en farmasihistorisk skriftserie).

Har hatt og har flere tillitsverv: Sekretær i Norsk Farmasøytisk Selskap og medredaktør av dets tidsskrift 1975 - 1984. Medlem av Samarbeidskomiteen for legemiddelinformasjon 1985 - 2008. Har stor interesse for farmasihistorie, og er styremedlem i Norsk Farmasihistorisk Museum siden 2009, hvorav 5 år som styreleder. Fra 2009 sekretær i Norsk Farmasihistorisk Selskap.

Har diverse publikasjoner om legemiddelinformasjon og farmasihistorie.

hmt@online.no