Line Esborg

Førsteamanuensis i kulturhistorie, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Line Esborg har skrevet 8 artikler

Nylig aktivitet

  1. Brødrene Grimm: oppdatert 24. oktober 2023
  2. Brødrene Grimm: oppdatert 24. oktober 2023
  3. Brødrene Grimm: oppdatert 24. oktober 2023
  4. Erik Rudbeck: oppdatert 24. oktober 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Folkediktning 218

Biografi

Jeg er førsteamanuensis i kulturhistorie og museologi ved IKOS, Universitetet i Oslo. 

For redaktørarbeidet i snl.no er nok mitt hovedfag i folkloristikk av størst betydning. I tillegg er jeg fagansvarlig for tradisjonsarkivet Norsk Folkeminnesamling.  Fra 2020 er jeg valgt redaktør for Tidsskrift for kulturforskning. Mine forskningsinteresser har blant annet hatt fokus på kulturteori, historiebruk og minnepolitikk, på folkeminnevitenskapens kunnskapshistorie, tradisjon og tradisjonsarkiv og på metoder innen kulturforskningen.